king

เป็นสุข ทุกครัวเรือน

Be Happy Radio

           | 

เดือนมิถุนายน 2555

(0 votes, average 0 out of 5)

จำนวนผู้เข้ารับฟัง 747 ท่าน

วันที่
หัวเรื่อง
แขกรับเชิญในรายการ
วันศุกร์
29 มิ.ย.2555
“แข่งขันเรือยาวและบุญบั้งไฟ” อุทัยธานี
คุณสุรชัย ศรีพลอย
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน อุทัยธานี
วันจันทร์
25 มิ.ย.2555
ผู้ใหญ่ดื้อ...เด็กดื้อ
ผอ.ปานจิต ลิ่มลิขิต
วันศุกร์
22 มิ.ย.2555

“เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา” จ.สระแก้ว
และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
คุณบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน นครนายก
วันพฤหัสบดี
21 มิ.ย.2555
รำลึก 150 ปี กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
อ.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
วันพุธ
20 มิ.ย.2555
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยในยุโรป
ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร
วันอังคาร
19 มิ.ย.2555
ยารักษาโรคสมองเสื่อม
นพ.สมบัติ ศาสตร์รุ่งภักดิ์
วันจันทร์
18 มิ.ย.2555
เส้นชัยมีไว้สำหรับคนที่มีความเพียร
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
วันศุกร์
15 มิ.ย.2555
งานบุญปั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี 2555/
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน/ล่องแก่งลำน้ำสาร ภูเรือ จ.เลย
คุณอัจฉราพรรณ บุญเจริญ
ผู้อำนวยการททท. สำนักงานเลย

วันพฤหัสบดี
14 มิ.ย.2555
น้ำท่วมใหญ่เพราะคนไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์
อ.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
วันพุธ
13 มิ.ย.2555
ยาปฎิชีวนะใช้อย่างไรไม่ให้เชื้อดื้อยา
เภสัชกร ชีวิต  คงสุข  เภสัชกรประจำร้านยาคุณภาพองค์การเภสัชกรรม
วันอังคาร
12 มิ.ย.2555
เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ
พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
วันจันทร์
11 มิ.ย.2555
กำลังใจในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
วันศุกร์
8 มิ.ย. 2555
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
คุณสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต1 นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี
7 มิ.ย.2555
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
อ.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
วันพุธ
6 มิ.ย.2555
วันสิ่งแวดล้อมโลก
คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคาร
5 มิ.ย.2555
เครียดแล้วเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง
นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย   (รพ.มนารมย์)
วันจันทร์
4 มิ.ย.2555
พุทธศาสนาที่พึ่งที่แท้จริงของชาวพุทธ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
วันศุกร์
1 มิ.ย.2555
“มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก”
เจ้าคุณวิสุทธิวงศ์ เลขานุการ เจ้าคณะภาค 15 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร/คุณวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ศาสตร์รุ่งภัค